Ana içeriğe atla

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak Anadal öğrenimlerini sürdüren bir bölümün başarılı öğrencilerinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı kurum içinde ilgi duydukları başka bir lisans programında bilgi sahibi olmak amacıyla belirlenen dersleri almalarını ve başarılı oldukları takdirde yan dal sertifikası-başarı belgesi almalarını sağlar.

 

Yandal programına ne zaman başvurulur?
Öğrenci, yandal programına, Anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

Yandal programına hangi öğrenciler başvurur?
Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı Anadal lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

Yandal programına başvuran öğrencilerin not ortalaması kaç olmalıdır?
Yandal programına başvuran öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar Anadal lisans programında genel akademik not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekir.

 

Yandal programı ile ilgili diğer merak ettikleriniz için ASBÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının hazırladığı Sıkça Sorulan Sorular'a bakınız. 

ASBÜ Yandal Programı Yönergesi için lütfen tıklayınız.

 

Bölüm Yandal Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Aysel Sarıcaoğlu Aygan
E-posta Adresi: aysel.saricaogluaygan@asbu.edu.tr
Tel: (0312) 596 48 65

 

 

Diğer Bölümlerle İkili Yandal Anlaşmalarımız

  • Uluslararası İlişkiler
  • Ekonomi
  • İslami İlimler
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Tarih

 

İDE Öğrencilerinin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Alması Gereken Yandal Dersleri
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dönemi
INT 203 International Law I 5 3
INT 206 Foreign Policy Analysis 5 4
INT 301 Theories of International Relations I 5 5
INT 306 International Political Economy 5 6
INT 403 International Organizations 5 7
INT 402 History of Diplomacy 5 8
INT XXX Bölümiçi Seçmeli Ders 5 3-4-5-6-7-8
Toplam AKTS: 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencilerinin Bölümümüzden Alması Gereken Yandal Dersleri
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dönemi
ELIT 103 Survey of British Literature I 5 1
ELIT 114 Survey of British Literature II 4 2
ELIT 242 Cultural Studies 5 4
ELIT 381 Rise of the British Novel 5 5
ELIT 411 Postcolonial British Literature 5 7
ELIT 463 Post-War British Drama 5 7
ELIT 474 Contemporary British Prose and Poetry 5 8
ELIT XXX Bölümiçi Seçmeli Ders 5 3-4-5-6-7-8
Toplam AKTS: 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İDE Öğrencilerinin Ekonomi Bölümü'nde Alması Gereken Yandal Dersleri
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dönemi
ECON 103 İktisatçılar için Matematik I 5 1
ECON 101 İktisada Giriş I 5 1
ECON 102 İktisada Giriş II 5 2
ECON 207 Mikroiktisat I 7 3
ECON 209 Makroiktisat I 7 3
ECON 208 Mikroiktisat II 7 4
ECON 210 Makroiktisat II 7 4
ECON XXX Bölümiçi Seçmeli Ders 5 3-4-5-6-7-8
Toplam AKTS: 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi Bölümü Öğrencilerinin Bölümümüzden Alması Gereken Yandal Dersleri
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dönemi
ELIT 103 Survey of British Literature I 5 1
ELIT 114 Survey of British Literature II 4 2
ELIT 242 Cultural Studies 5 4
ELIT 381 Rise of the British Novel 5 5
ELIT 411 Postcolonial British Literature 5 7
ELIT 463 Post-War British Drama 5 7
ELIT 474 Contemporary British Prose and Poetry 5 8
ELIT XXX Bölümiçi Seçmeli Ders 5 3-4-5-6-7-8
Toplam AKTS: 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İDE Öğrencilerinin İslami İlimler'de Alması Gereken Yandal Dersleri
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dönemi
İİF 105 Tefsir Yorumu 3 1
İİF 109 İslam İnanç Esasları 3 1
İİF 113 Ahlak Felsefesi 3 1
İİF 108 Hadis Yorum Bilimi 3 2
İİF 112 İslam Tarihi 4 2
İİF 209 Kelam Tarihi 3 3
İİF 213 Din Psikolojisi 3 3
İİF 208 İslam Hukuk Usulü 5 4
İİF 212 Din Sosyolojisi 5 4
İİF 305 İslam Mezhepleri Tarihi I 4 5
İİF 365 Türk İslam Edebiyatının Kaynakları 4 5
İİF 304 Dinler Tarihi 4 6
İİF 306 Tasavvuf 4 6
İİF 308 Türk İslam Sanatları Tarihi 2 6
İİF 403 Din Felsefesi I 2 7
İİF 409 İslam Medeniyeti Tarihi 2 7

Toplam AKTS:

Yukarıdaki derslerden 30 AKTS almak programı tamamlamak için yeterlidir. Hangi derslerin alınacağı öğrenci inisiyatifinine bırakılmıştır.

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İslami İlimler Öğrencilerinin Bölümümüzden Alması Gereken Yandal Dersleri
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dönemi
ELIT 103 Survey of British Literature I 5 1
ELIT 114 Survey of British Literature II 4 2
ELIT 242 Cultural Studies 5 4
ELIT 381 Rise of the British Novel 5 5
ELIT 411 Postcolonial British Literature 5 7
ELIT 463 Post-War British Drama 5 7
ELIT 474 Contemporary British Prose and Poetry 5 8
ELIT XXX Bölümiçi Seçmeli Ders 5 3-4-5-6-7-8
Toplam AKTS: 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İDE Öğrencilerinin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde Alması Gereken Yandal Dersleri
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dönemi
POLS 101 Introduction to Political Science 5 1
POLS 102 Introduction to Public Administration 5 2
POLS 201 History of Western Political Thought I 5 3
POLS 202 History of Western Political Thought II 5 4
POLS 203 Turkish Political Life I 5 3
POLS 204 Turkish Political Life II 5 4
POLS 301 Comparative Politics 5 5
POLS 320 Urbanization and Environment 5 6
PFEL Elective (POLS) 5 3-4-5-6-7-8

Toplam AKTS:

Yukarıdaki derslerden 35 AKTS almak programı tamamlamak için yeterlidir. Hangi derslerin alınacağı öğrenci inisiyatifinine bırakılmıştır.

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Bölümümüzden Alması Gereken Yandal Dersleri
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dönemi
ELIT 103 Survey of British Literature I 5 1
ELIT 114 Survey of British Literature II 4 2
ELIT 242 Cultural Studies 5 4
ELIT 381 Rise of the British Novel 5 5
ELIT 411 Postcolonial British Literature 5 7
ELIT 463 Post-War British Drama 5 7
ELIT 474 Contemporary British Prose and Poetry 5 8
ELIT XXX Bölümiçi Seçmeli Ders 5 3-4-5-6-7-8
Toplam AKTS: 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İDE Öğrencilerinin Tarih Bölümü'nde Alması Gereken Yandal Dersleri
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dönemi
HIST 103 Research Methods in History 7 1
HIST 104 Readings in History 7 2
HIST 213 Survey of Ottoman History I 5 3
HIST 214 Survey of Ottoman History II 5 4
HIST 204 History of the Medieval World 5 4
HIST 303 History of the Modern World 5 5
DEL Departmental Elective 5 5-6-7-8
DEL Departmental Elective 5 5-6-7-8

Toplam AKTS:

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih Bölümü Öğrencilerinin Bölümümüzden Alması Gereken Yandal Dersleri
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dönemi
ELIT 103 Survey of British Literature I 5 1
ELIT 114 Survey of British Literature II 4 2
ELIT 242 Cultural Studies 5 4
ELIT 381 Rise of the British Novel 5 5
ELIT 411 Postcolonial British Literature 5 7
ELIT 463 Post-War British Drama 5 7
ELIT 474 Contemporary British Prose and Poetry 5 8
ELIT XXX Bölümiçi Seçmeli Ders 5 3-4-5-6-7-8
Toplam AKTS: 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.