Ana içeriğe atla

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak Anadal öğrenimlerini sürdüren bir bölümün başarılı öğrencilerinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı kurum içinde ilgi duydukları başka bir lisans programında bilgi sahibi olmak amacıyla belirlenen dersleri almalarını ve başarılı oldukları takdirde yan dal sertifikası-başarı belgesi almalarını sağlar.

 

Yandal programına ne zaman başvurulur?
Öğrenci, yandal programına, Anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

Yandal programına hangi öğrenciler başvurur?
Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı Anadal lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

Yandal programına başvuran öğrencilerin not ortalaması kaç olmalıdır?
Yandal programına başvuran öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar Anadal lisans programında genel akademik not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekir.

 

Yandal programı ile ilgili diğer merak ettikleriniz için ASBÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının hazırladığı Sıkça Sorulan Sorular'a bakınız. 

ASBÜ Yandal Programı Yönergesi için lütfen tıklayınız.

 

Bölüm Yandal Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Aysel Sarıcaoğlu Aygan
E-posta Adresi: aysel.saricaogluaygan@asbu.edu.tr
Tel: (0312) 596 48 65

 

 

Diğer Bölümlerle İkili Yandal Anlaşmalarımız

  • Uluslararası İlişkiler
  • Ekonomi
  • İslami İlimler
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Tarih
  • Sosyoloji 
  • Rusça Mütercim ve Tercümanlık

 

İDE Öğrencilerinin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Alması Gereken Yandal Dersleri
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dönemi
INT 203 International Law I 5 3
INT 206 Foreign Policy Analysis 5 4
INT 301 Theories of International Relations I 5 5
INT 306 International Political Economy 5 6
INT 403 International Organizations 5 7
INT 402 History of Diplomacy 5 8
INT XXX Bölümiçi Seçmeli Ders 5 3-4-5-6-7-8
Toplam AKTS: 35

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencilerinin Bölümümüzden Alması Gereken Yandal Dersleri
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dönemi
ELIT 101 Survey of British Literature I 5 1
ELIT 102 Survey of British Literature II 5 2
ELIT 202 Medieval English Literature  7 4
ELIT 305 Rise of the Novel 7 5
ELIT 303 Renaissance Literature  7 5
ELIT 403 Victorian Literature  7 7
ELIT 406 Modern British Literature  7 8
Toplam AKTS: 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İDE Öğrencilerinin Ekonomi Bölümü'nde Alması Gereken Yandal Dersleri
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dönemi
ECON 103 İktisatçılar için Matematik I 5 1
ECON 101 İktisada Giriş I 5 1
ECON 102 İktisada Giriş II 5 2
ECON 207 Mikroiktisat I 7 3
ECON 209 Makroiktisat I 7 3
ECON 208 Mikroiktisat II 7 4
ECON 210 Makroiktisat II 7 4
ECON XXX Bölümiçi Seçmeli Ders 5 3-4-5-6-7-8
Toplam AKTS: 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi Bölümü Öğrencilerinin Bölümümüzden Alması Gereken Yandal Dersleri
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dönemi
ELIT 101 Survey of British Literature I 5 1
ELIT 102 Survey of British Literature II 5 2
ELIT 202 Medieval English Literature 7 4
ELIT 305 Rise of the Novel 7 5
ELIT 303 Renaissance Literature  7 5
ELIT 403 Victorian Literature  7 7
ELIT 406 Modern British Literature  7 8
Toplam AKTS: 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İDE Öğrencilerinin İslami İlimler'de Alması Gereken Yandal Dersleri
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dönemi
İİF 105 Tefsir Yorumu 3 1
İİF 109 İslam İnanç Esasları 3 1
İİF 113 Ahlak Felsefesi 3 1
İİF 108 Hadis Yorum Bilimi 3 2
İİF 112 İslam Tarihi 4 2
İİF 209 Kelam Tarihi 3 3
İİF 213 Din Psikolojisi 3 3
İİF 208 İslam Hukuk Usulü 5 4
İİF 212 Din Sosyolojisi 5 4
İİF 305 İslam Mezhepleri Tarihi I 4 5
İİF 365 Türk İslam Edebiyatının Kaynakları 4 5
İİF 304 Dinler Tarihi 4 6
İİF 306 Tasavvuf 4 6
İİF 308 Türk İslam Sanatları Tarihi 2 6
İİF 403 Din Felsefesi I 2 7
İİF 409 İslam Medeniyeti Tarihi 2 7

Toplam AKTS:

Yukarıdaki derslerden 30 AKTS almak programı tamamlamak için yeterlidir. Hangi derslerin alınacağı öğrenci inisiyatifinine bırakılmıştır.

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İslami İlimler Öğrencilerinin Bölümümüzden Alması Gereken Yandal Dersleri
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dönemi
ELIT 101 Survey of British Literature I 5 1
ELIT 102 Survey of British Literature II 5 2
ELIT 202 Medieval English Literature  7 4
ELIT 305 Rise of the Novel 7 5
ELIT 303 Renaissance Literature  7 5
ELIT 403 Victorian Literature  7 7
ELIT 406 Modern British Literature  7 8
Toplam AKTS: 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İDE Öğrencilerinin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde Alması Gereken Yandal Dersleri
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dönemi
POLS 101 Introduction to Political Science 5 1
POLS 102 Introduction to Public Administration 5 2
POLS 203 Turkish Political Life I 5 3
POLS 202 History Of Western Political Thought II 5 4
POLS 320 Urbanization and Environment 5 6
POLS 301 Comparative Politics 5 5
    Toplam AKTS: 30

 

 

 

 

 

 

 

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Bölümümüzden Alması Gereken Yandal Dersleri
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dönemi
ELIT 101 Survey of British Literature I 5 1
ELIT 102 Survey of British Literature II 5 2
ELIT 202 Medieval English Literature  7 4
ELIT 305 Rise of the Novel 7 5
ELIT 303 Renaissance Literature  7 5
ELIT 403 Victorian Literature  7 7
ELIT 406 Modern British Literature  7 8
Toplam AKTS: 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İDE Öğrencilerinin Tarih Bölümü'nde Alması Gereken Yandal Dersleri
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dönemi
HIST 103 Research Methods in History 7 1
HIST 106 Readings in History 7 2
HIST 213 Survey of Ottoman History I 5 3
HIST 214 Survey of Ottoman History II 5 4
HIST 206 History of the Medieval World 5 4
HIST 303 History of the Modern World 5 5
DEL Departmental Elective 5 5-6-7-8

Toplam AKTS:

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih Bölümü Öğrencilerinin Bölümümüzden Alması Gereken Yandal Dersleri
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dönemi
ELIT 101 Survey of British Literature I 5 1
ELIT 102 Survey of British Literature II 5 2
ELIT 202 Medieval English Literature  7 4
ELIT 305 Rise of theBritish Novel 7 5
ELIT 303 Renaissance Literature  7 5
ELIT 403 Victorian Literature  7 7
ELIT 406 Modern British Literature  7 8
Toplam AKTS: 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İDE Öğrencilerinin Sosyoloji Bölümü'nde Alması Gereken Yandal Dersleri
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dönemi
SOC 104 Research Methods in Sociology 5 2
SOC 205 Classical Sociological Theories 5 3
SOC 204

Qualitative Research and Analysis in Sociology

5 4
SOC 307 Contemporary Sociological Theories 5 5
SOC 403 Social Stratification and Inequality 5 7
SOC 404 Social Structure of Turkey 5 8

SOC XXX

Departmental Elective

5

4-5-6-7-8

SOC XXX Departmental Elective 5 4-5-6-7-8

Toplam AKTS:

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyoloji Bölümü Öğrencilerinin Bölümümüzden Alması Gereken Yandal Dersleri
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dönemi
ELIT 101 Survey of British Literature I 5 1
ELIT 102 Survey of British Literature II 5 2
ELIT 202 Medieval English Literature  7 4
ELIT 305 Rise of theBritish Novel 7 5
ELIT 303 Renaissance Literature  7 5
ELIT 403 Victorian Literature  7 7
ELIT 406 Modern British Literature  7 8
Toplam AKTS: 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İDE Öğrencilerinin Rusça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'nde Alması Gereken Yandal Dersleri
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dönemi
RMT103 Çeviri Bilime Giriş I (Rusça- Türkçe) 4 1
RMT104 Çeviri Bilime Giriş II (Rusça- Türkçe) 4 2
RMT111 Rusya Tarihi I 3 1
RMT112 Rusya Tarihi II 3 2
RMT113 Rus Edebiyatı I 2 1
RMT114 Rus Edebiyatı II 2 2
RMT201 Çeviri Teknikleri I (Edebi Metin) 4 1
RMT202 Çeviri Teknikleri II (Edebi Metin) 4 2
RMT301 Çeviri Teknikleri III (Yazılı, sözlü, ardıl) 5 1
RMT302 Çeviri Teknikleri IV (Yazılı, sözlü, ardıl) 5 2
RMT309 Rus Türk Karşılaştırmalı Edebiyat I (Seçmeli) 5 1
RMT310 Rus Türk Karşılaştırmalı Edebiyat II (Seçmeli) 5 2
    Toplam AKTS: 46

 

Rusça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Öğrencilerinin Bölümümüzden Alması Gereken Yandal Dersleri
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dönemi
ELIT 101 Survey of British Literature I 5 1
ELIT 102 Survey of British Literature II 5 2
ELIT 202 Medieval English Literature  7 4
ELIT 305 Rise of theBritish Novel 7 5
ELIT 303 Renaissance Literature  7 5
ELIT 403 Victorian Literature  7 7
ELIT 406 Modern British Literature  7 8
Toplam AKTS: 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.